Criteris d’admissibilitat de vídeos

ClapClap vol ser una plataforma des d’on els usuaris puguin descobrir contingut en català de creadors que ja coneixen o nous creadors. Volem que els vídeos que els usuaris troben a ClapClap els siguin d’interès i els agradin, per això han de complir una sèrie de normes ben senzilles:

  • El contingut ha de ser íntegrament en català. Les parts que no siguin en català han d’estar subtitulades o bé amb subtítols incrustats al vídeo o bé utilitzant l’eina de subtítols de YouTube. En certs casos es poden permetre frases o intervencions en altres idiomes si el text és curt, el context és clar o per alguna raó el vídeo no seria possible sense aquell fragment. En qualsevol cas, però, és millor ser previngut i actuar amb la idea que el 100% del vídeo ha de ser en català.
  • No es permeten vídeos duplicats, encara que estiguin en plataformes diferents. Si has fet un directe a Twitch i després el penges a YouTube. A ClapClap només pots penjar un dels dos.
  • Els vídeos han de tenir la data en la qual van ser publicats a YouTube i Twitch. Encara que permetem canviar la data per motius tècnics, aquest sistema no s’ha d’abusar per aconseguir que els vídeos d’un creador apareguin a la portada. La data no s’ha de canviar després d’importar el vídeo.
  • Els vídeos només poden tenir la categoria del tema principal que tracten. A efectes pràctics, això vol dir que la majoria de vídeos poden tenir com a màxim una o dues categories. Si el vídeo tracta molts temes diferents, escolliu la categoria que creieu que representa millor el contingut. Tingueu en compte que el nostre equip de continguts revisa les categories dels vídeos penjats i les pot canviar segons consideri. L’objectiu és que si un espectador busca vídeos a la categoria jardineria, per exemple, només li apareguin vídeos el contingut del qual és, fonamentalment, la jardineria, no tots els vídeos en què algun moment es menciona un tema de jardineria.

ClapClap es reserva el dret d’eliminar els vídeos en cas que contradiguin alguna d’aquestes normes o es consideri que la seva existència a ClapClap és perjudicial per la plataforma.

Entenem que alguns creadors poden entendre aquestes normes com a restriccions, però l’objectiu és enriquir la plataforma de cara als usuaris i permetre’ls gaudir de ClapClap amb contingut de qualitat.