Alerta amb les comes!

Vídeo exclusiu per a clapclapers! Error molt comú entre aprenents catalanoparlants quan escriuen en alemany. Alerta les comes! #coma #ambcomaosense 15/03/2022