Les cookies són necessàries perquè puguis veure els vídeos directament des de ClapClap.

INFORME: Diners públics a mitjans privats.

Aquest creador no ha verificat el seu compte, de manera que no pot rebre claps. Més informació.
Des de fa 3 anys tots els nostres vídeos acaben amb la mateixa frase: ---- OCTUVRE no rep subvencions ni accepta publicitat. ---- Al vídeo d'avui entrem a fons i expliquem com es reparteixen les subvencions i la publicitat institucional al nostres país. ----- https://octuvre.cat/collabora/