Les cookies són necessàries perquè puguis veure els vídeos directament des de ClapClap.

Maneig des de la perspectiva dels professionals de pediatria.

Aquest creador no ha verificat el seu compte, de manera que no pot rebre claps. Més informació.
Curs Trastorns del Neurodesenvolupament i Aprenentatge. Ed. 2022 Dra. Anna Castan.